Suốt 10 phút thi đấu cuối của cả hai lượt trận cuối cùng của “bảng tử thần”, ba “đại gia”…