Việc chuyển nhượng cầu thủ ngày hôm nay (14/5) có những nội dung chính sau: Chuyển nhượng cầu thủ: Sergio…